Home » حج » طواف درحالت حیض

طواف درحالت حیض

استفتاء : اگر زنی قبل از طواف زیارت حیض شود و برای وی در این زمان امکان اقامت تا پاک شدن از حیض وجود ندارد زیرا رفت و برگشت آن همراه با کاروان و پروازش با هواپیمای مشخصی است و توانايـی ذبح شتر را ندارد تا که در حالت حیض طواف نماید و برای جبران آن شتری ذبح نماید.

حال بفرمایید فرد مذکور چکار کند؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در این مورد اقوال متعددی از فقها کرام منقول است که بشرح ذیل‌اند:

1- شخصی دیگر را از طرف خود نیابتاً بفرستد تا بعد از انجام دادن طواف زیارت خود، از طرف او نیز طواف زيارت انجام دهد.

وجاء في الفتح العزیز للرافعی الکبیر الشافعـی في‌ الفصل التاسع فی الرمي ‌من الكتاب ‌الحج‌:

«‌ان العاجز عن الرمي بنفسه لـمرض أو حبس ینیب غیره لیـرمی عنه‌، لأن الانابة جائزة في أصل الحج فکذالك في ابـعاضه وکـما ان الانابة في الحج انما تجوز عند العلة اللتی لایرجی زوالها فکذالك الانابة في الرمی‌، لکن النظر هنا إلی دوامها أی آخر وقت الرمی‌، وكما ان النائب في أصل الحج لا یحج عن الـمنیب الا بعد حجه عن نفسه فـالنائب فـی الرمی لایرمی عن الـمنیب الا بعد أن یرمی عن نفسه‌»‌.

وفي الفتاوی الإسلامیة‌: وتخریجاً عـلی هذا:

«یجوز للمرأة إذا فاجاها الحـیض قبل طواف الافاضة ولم یمکنها البقاء في مکة إلی حین انقطاعه ان تنیب غیرها في هذا الطواف علی أن یطوف عنها بعد طوافه عن نفسه وان ینوی الطواف عنها نـائباً مــودیاً طوافها بکل شروطه»‌. [الفتاوي الاسلامية: 8/2926].

یعنی همانگونه ‌که در رمی جمرات نیابت جایز است و آن جزئی از احکام حج است نیابت در طواف نیز جایز است زیرا که این هم جزئی از آن است اگرچه در کتب احناف نیابت در طواف زیارت را درست قرار نداده‌اند اما این مشکل در زمانه آنها نبوده و امروزه‌که مشکلات زیادی وجود دارد و راه حلی وجود ندارد این قول نوشته شده است‌.

2- یا داروئی‌که مانع حیض باشد استفاده نموده غسل و طواف بکند.

«‌او ان تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف»‌. [الفتاوي الاسلامية: 8/2927].

3- اگر در تمام روز خون ادامه ندارد بلکه‌ گاه‌گاهی منقطع می‌شود، در حین انقطاع طواف کند زیرا یک قول از امام شافعی/ این است که انقطاع در ایـام حیض در حکم طهر می‌باشد و این قول موافق مذهب امام مالک و امام احمد/ است‌.

«‌‌او إذا کان الدم لا یستمر نزوله طوال أیام الحیض بل ینقطع في بعض أیام مدته عندئذٍ یکون لها أن تطوف في أیام الانقطاع عملاً باحد قولی الامام الشافعی/ القائل‌: ان النقاء في أیام انقطاع الحیض طهر، وهذا القو‌ل أیضاً یوافق مذهب الامامین مالك واحمد»‌. [الفتاوي الاسلامية: 8/2927].

٤- موضع دم را با پارچه‌ای به پیچد تا خون جاری نشود و غسل‌کـرده طواف نمايد بنابر اعذاري كه در سؤال مذكور است در اين صورت طبق مذهب امام احمد بن حنبل و امام شافعی/ چیزی برو‌ی واجب نمی‌گردد.

«وقد أجاز بعض الفقهاء الحنابلة والشـافعیة للـحائض دخو‌ل الـمسجد للطواف بعد أحکام الشد والعصب وبعد الغسل‌، حتی لا یسقط منها ما یوذی الناس ویلوث الـمـسجد ولا فدیة علیها فـي هـذه الحـال باعتبار حیضها -‌مع ضـيـق الوقت والاضـطرار للسـفر-‌مـن الاعذار الشرعیة‌. وقد افتی‌کل من الامام ابن تیمیة و ابن القیم/ بـصحة طواف الحائض طواف الافاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتها بشرط أن تعصب موضع خروج دم الحیض حتی لاینزل منها شیی منه في الـمسجد وقت الطواف‌»‌. [الفتاوي الاسلامية: 8/2927].

زنی‌که با مشکل حیض یا نفاس قبل از طواف زیارت مواجه شده است و امکان ماندن را ندارد می‌تواند هرکدام از روش‌های مذکور را که در توان اوست اختیار نماید.

«‌فللمراة الحاجة اللتـی یفاجأها الحیض والنفاس ویحول بینها وبین طواف الافاضة مع تعذر البقاء بمکة حتی ارتفاع عذرها، ان تسلك أی طریق من هذه الطرق اللتی قال بها الفقهاء‌».

هذا ملخص ما في الفتاوی الاسلامیة من دارالافتاء الـمصریة الـمجلد الثامن‌: ص2926، 2927.

تدکر: با توجه به اینکه آنچه در سؤال نوشته از مسائلی است ‌که بسیاری از زن‌ها به آن مبتلا می‌شوند و امکان ماندن برای آنها تا پاک شدن از حیض وجود ندارد و ماندن در حال احرام تا سال آینده و برگشتن در سال بعدی امـروزه از مشکلاتی است ‌که قابل تصور نیست و «طبق ‌گفته علامه مفتی محمد تقی عثمانی مدظله در درس ترمذی جلد سوم‌: د‌ر کتاب‌های مذهب حنفی راه حلی برای آن یافت نمی‌شود» لذا اگر در وقت ضرورت و نیاز شدید مطابق اقوالی‌که در جواب نوشته شده عمل شود شرعاً اشکالی ندارد.

از  محمودالفتاوی

About admin