مې 28, 2020

په روژه کې دساکش [ Ventolin Salbutamol]استعمال

په روژه کې دساکش [ Ventolin Salbutamol]استعمال

مسئله :ددمي یاسالنډي بیمارته دساه راښکلودهوسایې لپاره ډاکټران یوډول ساکښ ورکوي [چې په عربي کې ورته عبوة بخاخ الربو ویل کیږي ]اوپه انګریزي کي ورته Ventolin Salbutamol  وایې . ددي لپاره چې بیماروکولی شې په هوسایې سره تنفس جاري وساتې :نودغه آله که بیمارپه روژه کې دورځې له مخې استعماله وي نوایاروژه به یې ماتیږي اوکنه ؟په دي هکله دعلماواختلاف ده علامه تقي عثماني صاحب ،علامه وهبه زحیلي ،علامه فضل حسن ،شیخ محمدمختارالسلامي اوداسې دنوروډیروعلماورایه داده چې په دي سره دبیمارروژه ماتیږي اوقضاء ورباندی لازمیږي  مجلة مجمع  ع 10 ج 2 ص65 ، 76 ، 364، 378 .   التبيان والإتحاف في أحكام الصيام والاعتكاف ص 115 ط . دار الفرقان

 اوځیني نورعلماء لکه شیخ محمد بن صالح العثيمين ،والشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ الدكتور الصديق الضرير، اوداسې نور ددوئ رایه داده چې په دغه عبوة بخاخ الربوسره روژه نه ماتیږي . مجموعة فتاوى شيخ محمد العثيمين  19 / 209 ، 210 .   فتاوى الصيام ص 49 .

 مفطرات الصيام المعاصرة ص\۱۹-۱۸

 

لیکوال: مفتي ابویاسر

Related posts