Home » لمونځ » داوداسه اړوندبېلا بېل مسائل(۱)

داوداسه اړوندبېلا بېل مسائل(۱)

داوداسه بيلا بيل مسائل:
-۱- مسئله:
که يو تن دا و داسه اندامونه په داسې شکل باندې پريمنځي چې اوبه ورباندي ولا ړي نشي، هغه که څه هم يو دوه څاڅکي وي، ددغه کس اودس نه ده صحيح؛ ځکه دغه پر يمنځل نه بلل کيږي، بلکه دغه مسحه ده.
……………………………
لما في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح:/٨١/ قوله ( يجعل الغسل مثل المسح ) بأن يقرب الغسل إلى حد الدهن لكن لا بد من أن يقطر ولو قطرتين حتى يكون غسلا وإلا فلا يصح الوضوء أصلا.
…………………………..
-۲- مسئله:
په اوداسه کي به سړی سترګي ډيرې ټينګي نه بندوي، اونه به خوله ټينګه بندوي،ځکه که چيرې داسې وکړي ، نودشونډانو هغه حصه چې پريمنځل يي فرض دي، اودستر ګو داطرافوهغه حصه چې پريمنځل يي فرض دي وچ پا ته کيږي ، اوکه دغه مذکوره ځايونه وچ پاته شي نو اودس نه دصحيح .
توضيح : دشونډانو اوستر ګو هغه حصه چې په عادي حالت کې چې بندې يي کړي ښکاره وي هغه په حکم دمخ کي ده، او پريمنځل يي فرض ده، اوهغه حصه چې په عادي حالت کي چې بندې يي کړي نه ښکاريږي هغه په حکم دمخ کي نه دي اوپريمنځل يي فرض هم نه ده
…………………….
لما في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح:/٨١/ ولا يغمض عينيه ولا يقبض فمه شديدا بحيث تنكتم حمرة الشفتين ومحاجر العينين أي أطراف الأجفان ومنابت الهدب لوجوب إيصال الماء إلى ذلك المحل حتى لو بقيت منه لمعة لم يصبها الماء لا يصح الوضوء كما في الحلبي .
…………………………
-۳- مسئلة:
که يو کس اودس کوي که څه هم دويالې پر غاړه باندې وي، اويا هم اوبه دده خپلې مملوکې وي، اسراف کول مکروه تحريمي ده، اما که اوبه دوقف وي اودغه کس اودس ورباندې تازه کوي ، لکه مسجد ته يو څوک اوبه وقف کړي، اويا دينې مدارس بيا اسراف کول حرام ده .
…………………….
لما في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح:/۸۰/ قوله ( الإسراف في صب الماء ) الإسراف :العمل فوق الحاجة الشرعية. في فتاوي الحجة: يكره صب الماء في الوضوء زيادة على العدد المسنون والقدر المعهود؛ لما ورد في الخبر :”شرار أمتي الذين يسرفون في صب الماء اه” وفي الدر: ويكره الإسراف فيه تحريما لو بماء النهر أو المملوك له ، أما الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارس فحرام اه.
………………………….
-۴- مسئلة:
که ديو کس ږيره ډيره ګڼه وي، نو دظاهر بيښتانو پريمنځل فرض ده ورباندي، پوست ته اوبه رسول ورباندې فرض نه دي. اوکه ګڼه نه وه بلکه سپکه ( لږ ) وه بيا پوست ته اوبه رسول ورباندې فرض دي، اوکوم بيښتان چې له ږيرې څخه لاندې خواته له دائرې دمخ څخه وتلې وي دهغو ويښتانو پريمنځل فرض نه ده.
…………………………..
لما في مراقي الفلاح شرح نور الايضاح:/۶۲/ رشيديه : قال ( يجب ) يعني يفترض ( غسل ظاهر اللحية الكثة ) وهي التي لا ترى بشرتها ( في أصح ما يفتى به ) من التصاحيح في حكمها لقيامها مقام البشرة بتحول الفرض إليها ورجعوا عما قيل من الاكتفاء بثلثها أو ربعها أو مسح كلها ونحوه ( ويجب ) يعني يفترض ( إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة ) في المختار لبقاء المواجهة بها وعدم عسر غسلها وقيل يسقط لانعدام كمال المواجهة بالنبات ( ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه ) لأنه ليس منه أصالة ولا بدلا عنه.
…………………………….
-۵- مسئله:
داوداسه دصحت لپاره درې شرط دي: اول : په اعضاؤ مغسوله وو کې به ټول پوست په اوبو باندې لنديږي، حتی که يو دستنې د سپم (سوراخ ) په اندازه ، اويا دونه اندازه چې د ستنې سر ورباندي لګيږي ، وچ پاته شي نواودس يي نه دصحيح.
دوهم: له اوداسه سره چې کوم شيان منافي ضد دي هغه به نه وي، لکه حيض، نفاس، اويا ظهور دبولو، اويا سيلان دويني، اوداسې نور، نوکه چيرې مذکوره شيان وو بيا اودس نه ده صحيح، البته : که بولې يا وينه ، اوياسيلان دبل ناقض دعذر په صورت کي وو، بيا نواودس جائز اوصحيح ده.
دريم: داودس کوونکې پر هغه اعضاؤ باندې به داسي شئ نه وي چې اوبه راګر زوي، اومانع له وصوله وي لکه وازګه، اوشمع، اويا داسي نورشيان….
يادونه: په اوس وخت کې خو ډيری زنانې داسي شيان استعمالوي، چې هغه بالکل اوبه بدن ته نه پريږدي، لکه دنوکانو لپاره يو خاص رنګ چي دوی ورته ( رنګ ناخن) وايي، اوداسي دستر ګو لپاره هم يوخاص رنګونه شته، اودمخ لپاره هم شته، دبيښتانو لپاره هم شته، اوبله لويه بلا خو اوس دمسلمانانو په کورونو باندې داننوتلې ده: چې دواده پر مهال باندې (ناوکۍ ) په بازاري موډ باندي تياره وي، اوجوړوي يي ، هغه هم په ډيرو روپو باندې ، بيا دغه زنانه بسته څو ورځې لمونځ نه کوي، بلکه نجسه اوخرابه ګر زي، نولهذا په داسې وخت له مذکوره شيانو سره نه اودس جائز ده، اونه ددغو شيانو استعمال ،ځکه چې له شريعت څخه په لير ې واټن کي پراته دي.
…………………….
لما في امداد الفتاح شرح نورالايضاح:/ ۶۱/۶۲/ ( وشرط صحته ) أي الوضوء ( ثلاثة ) الأول ( عموم البشرة بالماء الطهور ) حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح الوضوء ( و ) الثاني ( انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس ) لتمام العادة ( و ) انقطاع ( حدث ) حال التوضؤ لأنه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح الوضوء ( و ) الثالث ( زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد ) لحرمة الحائل ( كشمع وشحم ) قيد به لأن بقاء دسومة الزيت ونحوه لا يمنع لعدم الحائل وترجع الثلاثة لواحد هو عموم المطهر شرعا البشرة.

لیکوال : مفتي ابوعبیده

About admin