مې 28, 2020

دشهیدپه اړه :

دشهیدپه اړه :

الاستفتاء رقم  …. محترم  مفتي صاحب ! زموږکلې ته يې یومجاهدشهیدراووړ نوځېنې مجاهدینوویل چې دشهیدسراوپښې مه پوټوئ! اوځينوبیاویل :چې پټ يې کړئ ! غالباکوم عرب مجاهدین دخپلوشهیدانو مخونه اوسرونه نه پوټوي ،نوموږ غواړوچې اصلا موضوع دشریعت په چوکاټ کې ځانته معلومه کړو چې دشهیدسریاپښې په کفن کې پوټول شه دی اوکه لوڅول شه دي ؟.سعیدالله جلال ابادي .

الجواب حامداومصلیاوبعد:شهیدان به په کفن کې په هماغه ډول پوټېږي لکه نورعام مسلمانان چې پوټېږي ،یعنې سراوپښې یې په کفن کې ورپټول ضروري دي .

لمافی البدائع ۲/۷۳ لماروی ان حمزة رضی الله تعالی عنه کان علیه نمرة لوغطی رأسه بهابدئت رجلاه ولوغطیت رجلاه بدأرأسه فأمررسول الله صلی الله علیه وسلم ان یغطی بهارأسه وان یوضع علی رجلیه شیئ من الاذخر.  وهکذافي جمیع کتبنا .

کتبه :ابوحامدعفی عنه

Related posts