جولای 14, 2020

د “تسميې” احکام -۲- برخه

د “تسميې” احکام -۲- برخه

څلورم

دبسملې  دهیئت  انفرادي اوترکیبي  په اړه  :

وړاندي  ذکرشووچې  باء  یې  داستعانت  یاهم  دمصاحبت  ده .په هرصورت  دباء  تعلق  ته اړتیاده ،متعلق  غواړي ،خوددوئ دقوت له امله په هرډول متعلق پوري تعلق نیولی شي یعني  کله يې  متعلق مذکوروي  اوکله مقدر ،کله خاص اوکله عام وي ، کله مقدم اوکله موخر وي .خوداچې دترکیب په حیث به په دوئ کې افضله طریقه کومه وي ؟

نودقاضي   بیضاوي  رح  ترجیح  دې  لوري  ته ده :چې دلته يې متعلق  فعل خاص ،موخر اومحذوف  دی  ، ځکه  یوخودلته داظرف مستقرده دوهم داچې که دمقدر فعل  په هکله که له سیاق یاسباق  یافحوی  الکلام  څخه قرینه موجوده وه نوهلته فعل خاص  مقدرګڼل کېږي  اوکه قرینه  نه وه  نوبیافعل  عام  مقدرګڼل کیږي  .دلته فعل خاص مقدر دی چې  اقرأ ده  اوقرینه داوروسته  آیتونه دي  چې دمتلو دجملې  څخه  دي  .

اودایواځې  بسم الله … نه ده بلکه دهرکار فاعل باید دکار په پیل  کې  دهغه کار سره مناسب  فعل مقدروګڼي  اوبسم الله  ته  تعلق  ورپوري  ورکړي  .لکه  دشرب  په مهال اشرب  اوداکل  په مهال  آکل اوداسي نور ..

پنځم بحث

دبسملې  فقهې  احکام .

دفاتحې  په پیل  کې :دفاتحې دسورة  څخه  نه ده ،مګر مستقله نازله  شوي  دپاره دفصل  بین  السور نو دفاتحې په پیل کې هم راغلي  .

۱ = قبل  القرائة  بعدالتعوذ  سنة  .

۲ = کتابتها  قبل کل سورة  سنة  ایضا الاقبل  التوبة

۳=قبل  الخطبة  سنة ایضا

۴ =  وکذاقبل الاکل  والشرب  سنة

۵= وکذاقبل الشروع  في  الوضوء

۶=  وکذاقبل  کل امرذي  بال

۷ = وفي الفرض  في  الرکعة  الثانیة  وکذافي  النوافل  والسنن  سنة  عندالجمهور  ولکن  عندالتهانوي  رح  والشیخ  الوسي  وصاحب  الکاملیة  وغیرهم  فانهم یقولون  انها واجبة

۸ =   ومباح  عندالقیام والقعود .

۹= حرام  عند اکل  الغصب  ،والسرقة  والرباء  وغیرها من  المحرمات  .

۱۰ =  ومکروهة  عنداکل  البصل  والثوم  والدخان  وکذاکل  ماکان  اکله مکروها .طحطاوي  ص\۲

دمقدمة التفسیر ص \ ۲۹ للاستاذابي یاسر حفظه الله

Related posts