جون 04, 2020

په روژه کې د Toothpasteاستعمال

په روژه کې د Toothpasteاستعمال

مسئله  : په روژه کي د ورځي له مخي دغاښونوکریم اودوا استعمالول   دعذر څخه پرته مکروه دي   اوکه یي ستوني ته یوشی ځیني تیرشو نوبیاروژه ماتیږي   اوقضاء به يې راګرزوي  ،

يكره  في الصوم  استعمال  دواء الاسنان  [منجن  ، وتوته پيست ،  دندا نسه  ] وان تجاوز شيئ من  حلقه    يفسد الصوم .. احسن الفتاوى ۴\۴۳۹   مترجما منها

اوپه جدیدفقهی مسائلو۱\۱۹۱ راغلي  :دتوتهـ   پیسټ  [یادندانسي ] دمسواک څخه ډیرتوپیرلري ځکه دغه څیزونه  زیاته ذائقه  لری نوکه سخت اړتیا ورته نه وه بي ضرورته یي استعمالول مکروه دي  .کمافي الهندیه ۱\۱۹۹وکره ذوق شیئ ومضغه بلاعذر .الخ

دمفتي ابي یاسر له فتاوی الصیام څخه

Related posts