نوومبر 26, 2020

نیت زبانی برای گرفتن روزۀ !

نیت زبانی برای گرفتن روزۀ !

استفتاء :آیا برای گرفتن روزۀ ماه مبارک رمضان، نیت زبانی لازم است؟

الجواب حامدا ومصلیا وبعد:برای روزۀ رمضان اظهار نمودن نیت با زبان لازم نیست؛ زیرا نیت همان ارادۀ قلبی است، بنابراین کسی که برای خوردن سحری بیدار می‌شود این خود قایم‌مقام نیت محسوب می‌شود، اما چنانچه برای سحری بیدار نشد تا پیش از نصف‌النهار شرعی فرصت نیت همچنان برای وی باقی است.

و فی الدر المختار: فیصح أداء صوم رمضان و النذر المعین و النفل بنیة من اللیل فلا تصح قبل الغروب و لا عنده إلی الضحوة الکبری لابعدها و لاعندها إعتباراً لأکثر الیوم.
و فی رد المختار: قوله “إلی الضحوة الکبری” المراد بها نصف النهار الشرعی. (رد المختار: ۶/ ۲۰۲)

ازسنت آنلاین

Related posts