سپتمبر 24, 2020

آیا تاسو طمعه لرئ چې دوئ به مسلمان شي ؟

آیا تاسو طمعه لرئ چې دوئ به مسلمان شي ؟

قال الله تعالی : افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقدکان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه  من بعدماعقلوه وهم یعلمون [۷۵ ] البقرة .

ژباړه :آیاتاسوطمعه کوئ (ای مؤمنانو!) چې ایمان به راوړي دوئ [ستاسو په خبرو ] اوبي شکه چې له دوئ نه یوډله وه چې دالله تعالی کلام به يې اوریده اوبیابه يې تحریف په کې کاوه ،وروسته له دې چې ښه به ورباندي پوه هم وو،اودوئ پوهیږي چې [داتحریف يې ستره ګناه اوبدعمل دی ]

لنډتفسیر : الله تعالی مؤمنانو ته وايې ! چې نور له دغه ډول خلقوڅخه دسوچه ایمان طمعه کوئ !چې هغوئ دالله تعالی دکلام آیتونه اوري اوبیايې غلط تفسیر کوي اوداوروسته له هغه چې په دې خپل تحریف هم ښه پوهیږي اوپه دې هم پوهیږي چې دالله تعالی په کتاب کې تحریف څومره ستره ګناه ده .

یادونه : داآية که څه هم دیهودوپه هکله نازله شوی مګر مفهوم يې عام دی هغه ډول مسلمانانو ته هم ورشاملیږي چې دغه ډول عمل کوي دجهاد په آيتونو کې  ډول ډول تحریفونه کوي همداراز نورهغه آیتونه چې ددوئ له خوا چف وي .

Related posts