جنوري 26, 2021

دعلماء حق ځيني اوصاف ۴

دعلماء حق ځيني اوصاف ۴

۱۳- ملازماللعبادات :

علماء حق به دالله تعالی دعبادت سره مشغول وي ،تل به ذکر کوي ،خلق به دالله تعالی عبادت اوذکر ته وربولي .الله تعالی فرمایې :ماخلقت الجن والانس الالیعبدون . موانسانان اوجنت ددې لپاره پیداکړي چې عبادت وکړي .

۱۴- داعیا الی الله ج

علماء حق به خلقوته دالله تعالی ددين ښوونه کوي ،یعني دالله تعالی امرونه خلقوته بیانوي اوهغه څه چې الله تعالی بندګان ځیني منع کړي له هغه څخه خلګ منع کوي ، صحیح عقیده ،غوره اخلاق ،په ښه طریقه سره دعباداتواداء کول اوهمداراز دسالمي نظریې اومفکورې ورکول يې  ددعوت لمړني امور وي .

۱۵- دالا علی الخیر :

علماء حق به خلقوته دخیرکارونه اواعمال ښيې ،دژوندپه هراړخ کې به  ښې مشوري ، دخیراوښې ګڼي امور اوداسي نورو به ښوونه ورته کوي .

۱۶-ذات وقار .

دعلماء حق بل ځاګړتیاداوي چې تل عزتمند اوباوقاره وي ،په ټولنه کې داعتبار وړ اورښتونواوپاکوخلقوته محبوب وي .هرڅه يې په سکون  اوآرام سره وي . لان العجلة من الشیطان الحدیث …  مګر دخیرپه کارونو کې بیا مسارع  وي .

۱۷- لین الجانب :

دعلماء حق يوبل صفت داده چې دخلقوسره نرمي کونکی وي ،شفقت لرونکی ،اومهربان وي .دهیچا سختي ،پريشاني ،اوتکلیف يې نه خوښېږي . دهغوئ نرم چلند اوله رحم ډک ژوند دهرچاپه وړاندي مساوي وي .

۱۸- لم یکن حریصا .

ددنیاحرص نه لري ،اونه ددنیاعاشق اوجمع کونکی دی ،دهغوئ ډیرنظر په آخرت باندي وي اودهمدې آخرت نمعتونه يې مطلوب دي ،دی خزاني اواکاونټونه نه لري اونه هم  کروندي اوګلې لري .نه یې لوړتجارتونه وي اونه يې هم  لوړقصرونه .

پاته لری ..

ابوحامدعفی عنه

Related posts