جنوري 26, 2021

که یومجاهد دحج قدرت ولري …

که یومجاهد دحج قدرت ولري …

الاستفتاء : محترم مفتي صاحب ! یوه مجاهدلیږ خپلې روفۍ درلودي اویوڅه روفۍ په غنیمت کې په تقسیم کې ورغلي ،اوس دحج داداءکیدو مصارف لري اوحج ورباندي فرض دی مګر دلته امیر ورته وايې چې جهاد کوه نودغه مجاهد خوبه په ځنډیدو نه ګنهګاریږي ؟ بینوا توجروا . عبدالله

الجواب حامدا ومصلیا وبعد: په مذکوره صورت کې دغه مجاهد دامیرسره جهاد کوي خوکله چې دحج وقت  راشي اوشرائط یې موجود وي نوحج ته دې ولاړشي ،ځکه حج  فرض عین دی اوفرضیت یې هم علی الفور دی په ځنډیدو سره يې دعذرپرته سړی ګنهګاریږي ، نودامیراطاعت واجب دی اوفرض په واجب مقدم دی .

في الهندیة ۱\۲۱۶ وهو فرض علی الفور وهوالاصح فلایباح له التاخیر بعدالامکان الی العام الثاني .

وفي الموسوعة الفقهیة ۱۷- ۲۴ اختلفوا في وجوب الحج عندتحقق الشروط هل هوعلی الفور اوعلی التراخي ؟ ذهب ابوحنیفةرح في اصح الروایتین عنه وابویوسف ومالک رح في الراجح عنه واحمد الی انه یجب علی الفور فمن تحقق فرض الحج علیه في عام فاخره یکون آثما .

وفي ردالمحتار ۱۰\۳۷۴ . لکن الفرض الحقیقي مقدم علی الواجب  . ومثله في البدائع  ۶\۴۸۴ایضا .

 کتبه : ابوحامدعفی عنه

Related posts