Home » نبوي سیرت

نبوي سیرت

د رسول الله (صلی الله علیه و سلم) په غزاګانو کښې درسونه

درسونه او پندونه: لومړى په اسلام کې د جنګ له مشروعيت او د جنګ له اسبابو، او عامو قواعدو څخه خبرې کوو: رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خپل دعوت په نيکې موعظې سره پيل کړ، خپل قوم  ته هغه څه  لولي چې د الله (جل جلاله) له لوري ورباندې نازليږي، له هغوى سره د زړه او عقل خبرې کوي، ...

Read More »

رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې

د جمعې له لمانځه وروسته رسول الله(صلى الله عليه و اله وصحبه وسلم) مدينې ته تشريف يو ووړ، او له همدې ورځې نه د يثرب نوم مدينه الرسول شو، او اوس د اختصار په توګه مدينه ورته ويل كيږي. دا يوه تاريخي او بې سارې ورځ وه، د مدينې ټولې لارې او كوڅې د تكبير، تحميد او تقديس نارو په ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(41)

درسهايى از غزوه خندق 1 ـ فرماندهى  فـرمـانـدهـى آشـفـتـه اعـراب و يهود را مورد بررسى قرار داديم و آثار نامطلوب آن بر جنگ را ديديم . به همان اندازه اى كه فرماندهى احزاب سست و بى پايه بود، فرماندهى مسلمانان نيرومند، با مهارت و دور انديشی بود. رسـول خـدا(صلی الله علیه وسلم) تـصـمـيـم به ماندن در مدينه منوره گرفت و فرمان ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(40)

عوامل شكست احزاب 1 ـ قیادت پراكنده احـزاب از قیادت  واحدى كه بتواند همه نيروهاى موجود را زير فرمان در آورد تا در هنگام مناسب دست به يك عمل قاطع و مناسب بزند برخوردار نبوند. هر قبيله اى قوماندان وفرماندهی بلكه چند فرمانده داشت و اينان توان طرح نقشه اى واحد براى تهاجم وحمله بـه مـسـلمـانـان را نـداشـتـنـد. ايـنـكـه هـمـه آنـان ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(۳۹)

روند قتال ومبارزه 1 ـ وضـعـيت مسلمانان ، خصوصا پس از پيوستن بنى قريظه به احزاب ، بسيار دشوار گرديد. امـكان آمد و شد مخفيانه در شهر و مورد تعرض قرار دادن زنان و كودكان ، براى يهوديان وجود داشـت . خصوصا اينكه آنها اهل شهر بودند و راهها را خوب مى شناختند. اين امر موجب سلب اطمينان مبارزین صحنه ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(38)

شكست دهنده احزاب غزوه خندق وضعيت عمومى (ِاذجـاَّؤُوكـُمْ مـِنْ فـَوْقـِكـُمْ وَ مِنْ اءَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ اِذْ زاغَتِ الاَْبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تـَظـُنُّونَ بـِاللّهِ الظُّنُونا. هُنالِكَ ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزالاً شَديدا)احزاب (33)، آيه 10. (قرآن كريم آنـگـاه از بالا وپائین تان  به سراغ شما[به هجوم ] آمدند، و آنگاه كه چشمها برگشت و جانها بـه گـلوهـا رسـيـد، و ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(37)

درسهايى از غزوه هاى پاكسازى 1 ـ حركت شبانه در بـيـشـتـر اين غزوه ها رسول الله (صلی الله علیه وسلم) شبانه حركت مى كرد تا مقاصد و جهت حركتش بر دشمن پوشيده بماند و بدين وسيله آنان را در زمان و مكان غافلگير سازد. قـبـايـلى كـه رسول الله (صلی الله علیه وسلم) با آنها مى جنگيد نيرومند بودند و ياور و ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(36)

7 ـ غزوه بنى مصطلق الف ـ نيروهاى طرفين 1 ـ مـسـلمـانـان : نـيـرويـى در حـدود هـزار نـفـر سـوار و پـيـاده بـا سـى اسـب ، بـه فـرمـاندهى رسول الله (صلی الله علیه وسلم) 2 ـ مشركان : بنى مصطلق از قبيله خزاعه و همپيمان بنى مدلج بودند و فرماندهى آنان را حارث بن ابوضرار خزاعى بر عهده داشت . ب ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(35)

4 ـ غزوه ذات الرقاع الف ـ نيروهاى طرفين 1 ـ مسلمانان : چهارصد سوار و پياده به فرماندهى پيامبر اكرم (صلی الله علیه وسلم ). 2 ـ مشركان : بنى ثعلبه و بنى محارب از غطفان . ب ـ هدف در مرحله اول ، از ميان بردن بنى ثعلبه و بنى محارب كه براى حمله به مدينه منوره گردآمده ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(34)

روند حوادث 1 ـ سريه ابى سَلَمه الف ـ نيروهاى طرفين اول ـ مـسـلمـانـان : يـك گزمه و گـشـتـى جـنـگـى بـه تعداد 150 سوار و پياده از مهاجران و انصار به فرماندهى ابو سَلَمه مخزومى . دوم ـ مشركان : قبيله بنى اسد به فرماندهى طُلَيْحِه و سَلَمه فرزندان خُوَيْلِد. ب ـ هدف : جلوگيرى ازحمله بنى اسد به مسلمانان ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(33)

اعاده نظام (وَقـاتـِلوُا فـى سـَبـيـلِ اللّهِ الَّذيـنَ يـُقـاتـِلُونـَكـُمْ وَ لا تـَعـْتـَدُوا اِنَّ اللّهَ لا يـُحـِبُّ الْمُعْتَدينَ)(193) و در راه خـدا بـا كـسانى كه با شما مى جنگند، بجنگيد، ولى از اندازه در نگذريد، زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست نمى دارد. پاكسازى پس از جنگ احد وضعيت عمومى 1 ـ مسلمانان: پـس از جـنگ احد، مسلمانان به منظور بازگردانيدن آوازه از ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(32)

اُحد در تاريخ گـر چـه اجـمـاع مـورخـان نـتـيـجه جنگ احد را پيروزى مشركان بر مسلمانان مى شمرند، اما حقايق نظامى با اين نتيجه گيرى موافق نيست . پـس از آنـكـه لشکراسلام از همه سو به محاصره مشركان درآمد، براى اينان امكان نابود سازى يـكـجـاى مـسـلمـانـان وجـود داشـت . با اين حال ، حضرت محمد(صلی الله علیه وسلم ) موفق گرديد، ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(31)

درسهايى از احد 1 ـ كسب اطلاعات پـيـش از آن كـه قـريـش زمـان مـنـاسـبـى را براى حركت سوى مدينه به منظور جنگ انتخاب كنند، مـسـلمـانان به وسيله نامه عباس کاکای رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) درباره مقاصد، قدرت و حركت آنها اطلاعاتى كافى به دست آوردند. پـيـش از جـنـگ نـيـز مـسـلمـانـان بـا فـرسـتـادن گزمه وگشتيهاى شناسايى ، مواضع ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(30)

بازگشت طرفين 1 ـ مشركان: مشركان راه مكه را در پيش گرفتند. همينكه در جايى به نام رَوْحاءْ، بر سر راه مـديـنـه ـ مـكـه رسـيـدند. ابوسفيان با خبر شد كه مسلمانان براى جنگ با او راه افتاده اند. او از ايـنـكه پيامبر(صلی الله علیه وسلم ) با نيروهاى تازه نفس مدينه آمده باشد بيمناك بود. در اين اثناء معبد خزاعى ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(29)

3 ـ حمله وتعرض دشمن(صحنه دوم ) الف ـ خـالد بن وليدكه فرماندهى جناح راست مشركان را عهده دار بود، متوجه شـد كـه تـيراندازان لشکراسلام مواضع خود را ترك گفته اند. او نيز فرصت را غنيمت شمرده به جـايـگـاه آنـان حـمـله كـرد. از آنـجا كه شمار افراد باقى مانده اندك بود وعدم توان مقاومت درآن منطقه وسيع را نمى كرد، ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش (28)

روند پيكار 1 ـ آغاز درگيرى: الف ـ بـا حـمـله يك دسته از نيروهاى قريش به فرماندهى ابوعامر، عبد عمرو بن صيفى اَوْسى عـليـه نـيـروهـاى اسـلام ، جـنـگ آغـاز گـرديد. اين ابو عامر از مدينه به مكه رفت و به تحريك قـريـش عليه پيامبر(صلی الله علیه وسلم  ) پرداخت . او كه در بدر همراه قريش شركت نكرده بود، با ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(27)

پیش از جنگ 1 ـ مشركان: الف ـ قـريـش ، پـس از آمـادگى كامل نظامى ، عازم حركت گرديدند و راه مكه ـ مدينه را پيمودند تا به جايى ، نزديك مدينه ، به نام صَمْغَه  رسيدند. آنگاه اسب و شترشان را بـراى چـرا در مـزارع انـصـار رهـا كـردنـد و بـه حـركـت خـود ادامـه دادنـد تـا بـه (عـَقـيـق ) رسيدند. ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(26)

مترجم:راشد شهامت. جنگ احد وضعيت عمومى 1 ـ مسلمانان: مـسـلمـانـان بـر راهـهـاى تـجـاريـى كـه از مـكـه مـكـرمـه بـه شـام و عـراق مـنـتـهى مى شد تسلط كـامـل يـافتند و از رفت و آمد كاروانهاى قريش در اين دو راه جلوگيرى مى كردند. در نتيجه تنها راهـى كـه بـراى قـريش ماند، تجارت با حبشه بود. اما از آنجا كه تجارت با اين ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(25)

درسهايى از عمليات پاكسازى 1 ـ پايگاه وقرار گاه امن: پـايـگـاه امـن ، مـنـطـقـه اى اسـت حـيـاتـى كـه در هـمه تحركات نظامى بدان تكيه مى شود، چنين پايگاهى نيروهاى در حال رزم وجنگ را پشتيبانى انسانى و تداركاتى مى كند و در شرايط سخت جنگ ، حصاروقلعهء محكمى محسوب مى شود. هـمـه حـركـتـهـاى نظامى موفق براى تمركز بخشيدن به عمليات ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(24)

محاصره اقتصادى قريش 1 ـ غزوه بنى سُلَيم: الف ـ نيروهاى طرفين: ـ مسلمانان : يك  گزمه وگشتى جنگی به تعداد دوصد سوار و پياده به فرماندهى پيامبر(صلی الله علیه وسلم ) . ـ مشركان : بنو سُليم و غطفان: ب ـ هدف : در هـم شـكـسـتـن مـقـاومـت قـبـايـل سـُليـم و غـطـفـان درقرار گاه و پـايـگـاه اصـلى آنـان يـعـنـى (قـَرْقـَرةُ ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(23)

محاصره بنى قينقاع 1 ـ علل محاصره: الف ـ عـلل غـيـر مـسـتـقـيـم : جـاسـوسـى يـهـوديـان بـه نـفـع مـشـركـان و عـليـه مـسـلمـانـان ؛ انتقال اخبار مربوط به مقاصد و تحركات مسلمانان به قريش و اظهار دشمنى آشكارا عليه آنها. ب ـ يـهـوديـان تـعـهداتى را كه پس از هجرت پيامبر(صلی الله علیه وسلم ) به مدينه قبول کرده  بودند نقض و آغاز ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(22)

قرار گاه وپايگاه امن. (وَ إِمـّا تـَخـافـَنَّ مـِنْ قـَوْمٍ خـِيـانـَةً فـَانـْبـِذْ اِلَيـْهـِمْ عـَلى سـَواءٍ، اِنَّ اللّهَ لا يـُحـِبُّ الْخـائِنـيـن )انفال (8) ، آيه 58 . و اگـر از گـروهـى بـيـم وترس خـيانت دارى [عهد وپيمانشان را] به سويشان بينداز [تا طرفين ] به طور يكسان [بدانند كه پيمان گسسته ونقض شده است ] زيرا خداوند خائنان را دوست نمى دارد. ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(21)

درسهايى از جنگ بدر: 1 ـ شناسايى طـرفـيـن جنگ، پـيـش از آغـاز جنگ بـه مـنظور جلوگيرى از غافلگير شدن ، اطلاعات خوب و سودمندى را درباره نيروها و زمين محل استقرار يكديگر كسب كردند. اهـمـيـت  تحقیق و (بـازجويى) رسول خدا(صلی الله علیه وسلم) از دو غلام قريش ، پيش از آغاز جنگ، و شناخت شمار نيروهاى دشمن از اين طريق ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(20)

3 ـ ايمان استوار: پـاسخ مهاجران و انصار را در هنگام مشورت با رسول خدا(صلی الله علیه وسلم ) درباره جنگ با مشركان ديديم . بـا آنـكـه مـسـلمانان مى دانستند قريش از نظر نيرو و تجهيزات بر آنها برترى دارند و شمار نيروهايشان سه برابر آنهاست تا آخرين لحظه پايدارى كردند. با وجودى كه كاروان قريش از چنگ آنها گريخته ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(19)

2 ـ سازماندهى نوين. رسـول خـدا(صلی الله علیه وسلم) در راه نـفوذ از مدينه منوره تا بدر سازماندهى اى را به كار بست كه با سازماندهى عمليات صحرايى عصری امروز هيچ تفاوتى ندارد. لشکرآن حـضـرت صلی الله علیه وسلم مـتـشـكـل از مـقـدمه ، ساقه و عقبدار بود و براى دستيابى به اطلاعات لازم از گزمه ها وگـشتيهاى شناسايى استفاده مى ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(18)

عوامل پيروزى مسلمانان: 1 ـ وحدت فرماندهى. فـرمـانـدهـى كـل سـپـاه اسـلام در جـنـگ بـدر بـا شـخـص رسـول الله (صلی الله علیه وسلم ) بـود و مـسـلمـانان بطور يكپارچه گوش به فرمان وى بودند: رسول الله (صلی الله علیه وسلم ) در مـوقـعـيـتـهـاى سـرنـوشـت سـاز، سربازانش ‍ را براى انجام كارهاى سرنوشت ساز و به جاهاى سرنوشت ساز مى فرستاد، و ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(17)

روند قتال وپیکار: 1 ـ مسلمانان پيش از آغاز جنگ اقدامهاى زير را انجام دادند: الف ـ رسـول الله (صلی الله علیه وسلم )جـايگاهى مشرف به ميدان جنگ انتخاب و مقر فرماندهى خود را در آن بنا كرد و نگهبانهايى را براى حفاظت آن تعيين فرمود. ب ـ جنگ جویان وپیکار جویان اسـلامـى بـا شـيـوه صـف مـى جـنـگـيـدنـد و رسـول ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(16)

2 ـ مشركان ابـوسـفـيـان بـا خـبـر شـده بـود كـه هـنـگـام رفـتـن كـاروان بـه شـام ، رسـول خـدا(ص ) بـراى تـعـرض ‍ بـدان بـيـرون آمـده اسـت . از ايـن رو بـيـم داشـت كه در هنگام بازگشت مورد تهاجم مسلمانان قرار گيرد. كاروان حدود هزار شتر بود و اموال فراوانى داشت . زيرا زنان و مردان قريش هر كدام به اندازه توان اقتصادى ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(15)

پـس از آن جـمـلگـى حـركـت كـردنـد. چـون بـه نـزديـكـى بـدر رسـيـدنـد رسـول الله صلی الله علیه وسلم هـمـراه ابـوبـكـررضی الله عنه  از نـيروهاى خود مسافتى جلوتر رفت تا به پيرمرد عربى رسـيـد و از او دربـاره اخـبـارى كـه از مـحـمـد و قـريـش دارد سـؤ ال كـرد. پـيـرمـرد گـفـت : (تـا خـود را مـعـرفـى نـكـنـيـد بـه شـمـا خـبـرى نـخـواهـم داد.) فرمود: ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(۱۴)

قبل از جنگ 1 ـ مسلمانان الف ـ ابـوسـفـيان در اوايل پاييز سال دوم هجرى در راءس يك كاروان بزرگ سوى شام بيرون آمد. مسلمانان هنگام رفتن كاروان به شام ، در غزوه عُشَيره قصد تَعَرُّض به آن را داشتند كه از چنگشان گريخت . مـسـلمـانـان مـُتـَرصـّد بـازگـشـت كـاروان از شـام بـودنـد و رسـول خـدا(صلی الله علیه وسلم ) طـلحة بن ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(۱۳)

جنگ بزرگ بدر (اولین جنگ سرنوشت ساز در اسلام ) وضعيت عمومى 1 ـ مـسـلمـانـان : شـمـار مـسلمانان در مدينه منوره افزايش يافت و قدرت و همبستگى آنان فزونى گـرفـت . امـا اوضـاع اقـتـصـادى آنـان بـد بـود. زيـرا كـه بـيـشـتر مهاجران با به جاى نهادن امـوال خـود در مـكـه ، جـان شـيـريـن و اعـتـقـاد عـزيزشان را سالم به دربردند و ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(دوازدهم)

غزوه بدر اول 1 ـ نيروهاى طرفين الف ـ مـسـلمـانـان : يـك گزمه وگـشـتـى جنگی مـتشكل از حدود دوصد سوار و پياده به فرماندهى پيامبر خدا(صلی الله علیه وسلم ) . ب ـ مـشـركـان : يك نيروى سبك و سريع كه به مراتع وچراگاههاى اطراف مدينه حمله كرد و شمارى از شتران و گوسفندان مسلمانان را با خود برد. 2 ـ هدف . ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم (بخش یازدهم)

سريه سعد وقاص رضی الله عنه 1 ـ نيروهاى دو طرف الف ـ مسلمانان : يك گزمه(گشتى) جنگی متشكل از بيست مرد از مهاجران ، به فرماندهى سعد وقاص رضی الله عنه . ب ـ مشركان : كاروان تجارى قريش با حمايت شمارى از افراد غير مشهور. 2 ـ هدف رسيدن به محل (خرّار) براى تهديد راه تجارى قريش ميان مكه و شام . ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(دهم)

اولین گزمه های  جنگی و شناسايى. وضعيت عمومى 1 ـ مسلمانان پس از استقرار مهاجران در مدينه ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ميان آنان و انصار، پيوند برادرى برقرار كـرد؛ و بـا ايـن ابـتـكـار جـامـعـه اى از بـرادران ديـنـى تشكيل شد. مـعـنـاى بـرادرى ايـن اسـت كـه عـصـبـيـتهاى جاهلى از بين برود و همگان تنها براى اسلام تعصب بـورزنـد، و ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(نهم)

وضعيت كلى نظامى مسلمانان در مدينه منوره (جهاد به خاطر وحدت و توحيد) الف ـ بـنـاى مـسـجد: پس از آن كه جاى مسجد مدينه از سوى پيامبر(صلی الله علیه وسلم ) تعيين شد، بناى آن با خـشـت و سـنـگ آغـاز گـرديـد و آن حـضـرت بـه هـمـراه ياران خود خشت و سنگ به دوش مى كشيد و بـديـنـگـونـه پيامبر(صلی الله علیه ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(هشتم)

ج ـ نـخـسـتـين پيمان عقبه :  سويد بن صامت اوسى  براى گذراندن حج به مكه آمـد. رسول الله صلی الله علیه وسلمبه او برخورد و به اسلام دعوتش فرمود. سويد آن را نيك تلقى كرد و در بـازگـشـت بـه مدينه آنچه را شنيده بود براى مردم خود باز گفت . ولى او در واقعه بعاث  در جنگ ميان اوس و خزرج در ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش (7)

وضعيت كلى نظامى مسلمانان 1- در مكه مكرمه (وحدت و توحيد به خاطر جهاد) الف ـ دعوت سرى : با نزول وحى بر رسول اکرم (صلی الله علیه وسلم) كار گردآورى نيروى نظامى نيز آغاز گـرديـد. رسـول الله (صلی الله علیه وسلم ) از مـردم دعوت كرد كه به خداى يگانه ايمان آورند، روان خود را از آلودگـيـهـا پـاك سـازنـد، ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(6)

شرايط عسکری در اردوی اسلام کسانی به عسکری، وسربازی گرفته میشود که دارای شرائط ذیل باشد: 1 ـ بلوغ: سـن بـلوغ در اسـلام ، همانند بيشتر ممالک امروزى ، شانزده سالگى در نظر گرفته شده اسـت .عسکری و سـربـازى تـنـهـا بـه مـردان بـالغ مـحـدود نـمـى شود، بـلكـه زنـان بـالغ را نـيـز شامل مى شود. رسول خدا(ص ) زنان خويش را همانند ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش (5)

ز ـ انـضـبـاط: ديـن مـبـيـن اسـلام از عساکر خـود مـى خـواهـد كـه مـطـيـع كـامـل دسـتـورات فـرمـانـدهـى كـل بـاشـنـد، در مـواضـع خـود ثـابـت و اسـتـوار بـمـانـنـد، از عوامل نوميد كننده دورى گزينند و به يقين الهى چنگ بزنند. (يـا اءَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا لَقيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُو اللّهَ كثيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون . وَ اءَطيعُو اللّهَ وَ رَسـُولَهُ وَ لا تـَنـازَعـُوا فـَتـَفـْشـَلُوا ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(4)

3 ـ سازماندهى عملی جنگ … الف ـ مـعـافـيـت از سربازی: اسـلام مـعـافـيـت از سـربـازى را بـه موارد ضعف مانند بيمارى ، ناتوانى ، پيرى و ناتوانى از تاءمين هزينه هاى زندگى محدود كرده است . (لَيـْسَ عـَلى الضِّعـَفـاءِ وَ لا عـَلَى الْمـَرْضـى وَ لا عـَلَى الَّذيـنَ لا يـَجـِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ اِذا نَصَحُوا لِلّهِ وَ رَسُولِهِ) بـر نـاتـوانـان و بـيـمـاران و ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(3)

 سازماندهى جنگ در اسلام. 1 ـ تقويت روحيه. دين مبين اسلام تلاش مى كند، روحيه مجاهدین راه الله جل جلاله را تقويت نمايد. از اين رو به آنان كه بـراى رهـايى مردمان ناتوان ، خدمت به انسانيت و مبارزه با قدرتهاى استكبارى و سركش و نيز براى از ميان برداشتن عوامل شرارت و تبهكارى میجنگند ، وعده پاداش مضاعف داده است ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخش(2)

انواع جنگ در اسلام 1 ـ جنگ مسلمان با مسلمان ايـن نـوع پـيـكـار از جـمـله امـور داخـلى مـسـلمـانان است . قرآن كريم با فرض حالت سركشى و شورش عليه نظام حاكم بر جامعه ـ كه بر اثر جنگ دوگروه مسلمان و يا ميان مردم و حاكم پديد مـى آيـد ـ قـانـونـى وضـع كـرده اسـت كـه هم ضامن وحدت مسلمانان است ...

Read More »

سیرت نظامی رسول الله صلی الله علیه وسلم (1)

جنگ در اسلام معناى جنگ در اسلام جـنـگ در اسـلام به معناى پيكار با دشمن به منظور تاءمين آزادى تبليغ دين و محكم ساختن پايه هاى صلح ، با رعايت اصول جوانمردى  و شرافت است . آغاز جنگ در اسلام على رغم رنج و مشقتهاى گوناگونى كه مسلمانان ، پيش از هجرت از مكه مكرمه به مدينه منوره تـحـمـل كـردند، اجازه ...

Read More »