دسمبر 03, 2020

ترټولو غوره جهاد اوشهادت !

ترټولو غوره جهاد اوشهادت !

عن عبد الله  بن حبشی عن النبی صلی الله  علیه  وسلم في حدیث طویل … قیل فا ی الجهاد افضل ؟قال من جاهد المشر کین بماله ونفسه ، قیل فا ی القتل اشرف ؟قال من اهریق دمه وعقرجواده (رواہ ابو دؤد)

ژباړه : رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې کوم جهاد غوره ده ؟ ده جواب ورکړ : ځوک چې له مشرکینو سره په ځان اومال جهاد وکړي ،بیاپوښتنه  وشوه چې ترټولو غوره شهادت کوم دی ؟ ده جواب ورکړچې خپلې ویني يې هم توی شوي اودسوارلۍ هم له مینځه ولاړه .

تشیرح : ددې حدیث په یوه برخه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل :ترټولو غوره جهاد دادی چې سړی له مشرکینو[همدارازیرغلګرو اوملګرو ]سره یې سړی په ځان اومال جهاد وکړي یعني خپله هم  دې جهاد ته ولاړشي اوخپل مال هم په دې لاره کې مصرف کړي .

بیايې دبلې پوښتنې په ځواب کې وویل : ترټولوغوره شهاد  ت دادی چې یومجاهد شهید شي  ویني یې توی شي اوسوارلۍ يې هم له مینځه ولاړه شي .

Related posts