جنوري 25, 2021

دګوتمۍ اوګړۍ سره دزخمي طالب تیمم

دګوتمۍ اوګړۍ سره دزخمي طالب تیمم

الاستفتاء : محترم مفتي صاحب ! یوزخمي طالب دی په ګوته یې ګوتمۍ  اوساعت یې په لاس وي خودی تیمم ورسره وهي ؛ځکه په خپله یې نشي ایستلی ،نوتیمم يې صحیح ده ؟ انور

الجواب : حامدا ومصلیا وبعد:په ذکرشوي صورت کې به ګوتمۍ باسي اوساعت به خلاصوي اوکه داسي ونه شی نوتیمم یې نه صحیح کيږي ،اوکه چیرته یې لاس یاګوتي خوږ وي اواوس ساعت یاګوتمۍ نشې ایستلی نوبیادي په ګوته کې دمسح په وخت کې حرکت ورکوي ،اودګوتمۍ اوساعت لاندي برخه دي مسح کوي .

في البدائع ۱\۳۱۵ ط رشیدیه . والاستیعاب في الاصل من تمام الرکن فکذافي البدل وعلی  ظاهرالروایة یلزم تخلیل الاصابع ونزع الخاتم  ولوترک لم یجز .

وفي الوالجیه ۱\۶۵ وفي الوضوء یشترط الاستیعاب فکذا في التیمم  حتی لولم یمسح تحت الحاجبین وفوق العینین اولم یحرک خاتمه وخاتمه ضیق لایجزیه .

Related posts